www.6288ks.com:高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件4 苏教版选修11_图文

panqiu.com www.333bd.com yobet234.com wwwbet9479com www.1092.com 124591mgm86899com 005567.com

www94977com www.917097.com wqlang 6111js.com facai898 www.0670.com saohu

复习:

1.椭圆的定义:
到两定点F1、F2的距离之和为常数(大于|F1F2 |)的
动点的轨迹叫做椭圆。

| PF1 | ? | PF2 |? 2a(2a ?| F1F2 |)

2.椭圆的标准方程是:

当焦点在X轴上时 当焦点在Y轴上时

x2 ? y2 ? 1(a ? b ? 0) a2 b2
y2 x2 a2 ? b2 ? 1(a ? b ? 0)

3.椭圆中a,b,c的关系是:

a2=b2+c2

二、椭圆

简单的几何性质

1、范围:ax22 ? 1,

y2 b2

?

1得:

-a≤x≤a, -b≤y≤b 知

椭圆落在x=±a,y= ± b组y成的矩形中
B2

A1
F1

b
oc

a

A2

F2

B1

椭圆的对称性

Y

P1(-x,y)

P(x,y)

O

X

P2(-x,-y)

2、对称性:
从图形上看,椭圆关于x轴、y轴、原点对称。 从方程上看: (1)把x换成-x方程不变,图象关于y轴对称; (2)把y换成-y方程不变,图象关于x轴对称;
(心3对)称把。x换成-x,同时把y换成-yy方程不变,图象关于原点成中
B2

A1
F1

b
oc

a

A2

F2

B1

3、椭圆的顶点

x2 a2

?

y2 b2

? 1(a ? b ? 0)

令 x=0,得 y=?,说明椭圆与 y轴的交点?

令 y=0,得 x=?说明椭圆与 x轴的交点? y

*顶点:椭圆与它的对称轴

B2 (0,b)

的四个交点,叫做椭圆的

顶点。

A1

*长轴、短轴:线段A1A2、 (-a,0)F1 B1B2分别叫做椭圆的长轴 和短轴。

b

a

oc

F2

B1 (0,-b)

A2 (a,0)

a、b分别叫做椭圆的长半 轴长和短半轴长。

根据前面所学有关知识画出下列图形

(1)

x2 y2 ? ?1

25 16

(2) x2 ? y2 ? 1 25 4

y

4 B2
3

2

A1

1

A2

-5 -4 -3 -2 --11 1 2 3 4 5 x

-2

-3

-4 B1

y

4

3 2

B2

A1

1

A2

-5 -4 -3 -2 --11 1 2 3 4 5 x

-2 -3

B1

-4

4、椭圆的离心率

离心率:椭圆的焦距与长轴长的比:e ? c

叫做椭圆的离心率。

a

[1]离心率的取值范围:0<e<1

[2]离心率对椭圆形状的影响:

1)e 越接近 1,c 就越接近 a,从而 b就越小,椭

圆就越扁

2)e 越接近 0,c 就越接近 0,从而 b就越大,椭 圆就越圆

[3]e与a,b的关系:
e?c ? a

a2 ? b2

b2

? 1?

a2

a2

标准方程 范围

x2 a2

?

y2 b2

? 1(a

?b

? 0)

|x|≤ a,|y|≤ b

对称性

关于x轴、y轴成轴对称;关于原点成
中心对称

顶点坐标

(a,0)、(-a,0)、(0,b)、(0,-b)

焦点坐标

(c,0)、(-c,0)

半轴长
离心率
a、b、c的 关系

长半轴长为a,短半轴长为b. a>b e? c a
a2=b2+c2

标准方程 范围 对称性 顶点坐标 焦点坐标 半轴长 离心率 a、b、c的关 系

x2 ? y2 ? 1(a ? b ? 0) a2 b2
|x|≤ a,|y|≤ b
关于x轴、y轴成轴对称; 关于原点成中心对称
(a,0)、(-a,0)、 (0,b)、(0,-b)
(c,0)、(-c,0)
长半轴长为a,短 半轴长为b. a>b
e? c a
a2=b2+c2

x2 b2

?

y2 a2

? 1(a

?b

?

0)

|x|≤ b,|y|≤ a

同前
(b,0)、(-b,0)、 (0,a)、(0,-a) (0 , c)、(0, -c)

同前

同前

同前

例1已知椭圆方程为16x2+25y2=400,

它的长轴长是: 10 。短轴长是: 8 。

3

焦距是: 6

。 离心率等于:5焦点坐标是: (?3, 0) 。顶点坐标是:(?5, 0) (0, ?4。)

外切矩形的面积等于:

80解题的关键:1、将椭圆方程转化为标

准方程

x2 ? y 2 ? 1 明确a、b

25 16

2、确定焦点的位置和长轴的位置

练习1.已知椭圆方程为6x2+y2=6

它的长轴长是:2 6 。短轴长是:
焦距是: 2 5 .离心率等于:
焦点坐标是: (0,? 。5)顶点坐标是:

。230 6

(0,。? 6)

外切矩形的面积等于: 4 6 。

(?1, 0)

其标准方程是 x2 ? y2 ? 1 16
a ? 6 b ?1 则c ? a2 ?b2 ? 5

例2.过适合下列条件的椭圆的标准方程:

(1)经过点P(?3,、0) Q(0;, ?2)

3

(2)长轴长等于 20,离心率等于 .5

解:(1)由题意, a ? 3 ,b又?∵2长轴在

x

轴上,所以,椭圆的标准方程为 x2 ? y2 ? 1 .
(2)由已知,2a ? 20 ,e ? c ? 3 9 4
a5

∴ a ?10 ,c ? 6 ,∴ b2 ? 102 ? 62 ? 64 ,

所以椭圆的标准方程为 x2 ? y或2 ? 1
100 64

y2 ?.x2 ? 1
100 64

例3.已知椭圆的中心在原点,焦点在坐标轴 上,长轴是短轴的三倍,且椭圆经过点P(3, 0),求椭圆的方程。

答案: x2 ? y 2 ? 1 9

x2 ? y2 ? 1 9 81

分类讨论的数学思想

小结:
本节课我们学习了椭圆的几个简单几何性质:范围、 对称性、顶点坐标、离心率等概念及其几何意义。 了解了研究椭圆的几个基本量a,b,c,e及顶点、 焦点、对称中心及其相互之间的关系,这对我们解 决椭圆中的相关问题有很大的帮助,给我们以后学 习圆锥曲线其他的两种曲线扎实了基础。在解析几 何的学习中,我们更多的是从方程的形式这个角度 来挖掘题目中的隐含条件,需要我们认识并熟练掌 握数与形的联系。在本节课中,我们运用了几何性 质,待定系数法来求解椭圆方程,在解题过程中, 准确体现了函数与方程以及分类讨论的数学思想。


以下是今天幸运会员获奖名单

www.rr167.com,0000zs.com,5282288.com,dushengaojin,www.x6988.com,www.342ABC .com,www.641424.com,www.237948.com,meizhou0124.11467.com,2019oumeigirls,quanxuan,www.meimei.fr

samsam2,ks744com,www.6199711.com,150953,www.79dy.com,www.227802.com,www.falao8888.com,www.jxtb.gov.cn,qq11223,990003.com,567878,7584lb.com,www.szmitao.com,winneen,879204com,qq550412,xil2196,www.5522b.com,quze54,www13835com,www.9363.com,www.389468.com,https://ag.hga030.com/,999mimicom,tyc89.com,www.279cf.com,www86811yycom,0005365com,ggg94.com,www.pujing025.cc,cwgr947,www.89897911.com,wwwa199com,www22nsbnet,nn01cchuangguanshoujiban,www.z45638.com,risingstar,www.hgw0008.com,www.pj7218.com,www.bm4019.com,xpj6863.com,www.x59963.com,www.xpj70015.com,www.bm5185.com,beichuanxingshu,984789.com,www.69967.com,www.v5058.com,wan2975.com,www.0977722.com,www.p89.com,www.wfcp5.com,wwwhg6940com,www.7276660.com,www.tyc23.com,www.66458g.com,hg756.com,shengsheng,wwwy9955com,www.cumt.edu.cn,wan2956.com,ks3700.vip,864122com,zd6150com,www1117scom,4340j,9301lb.com,wwwy33cc,WWW.123789HK.COM,hg2488.com,ks3105.vip,5678bo.com,www.7777a.com,49788.com,www.123138.com,www5214fcom,www.345164.com,www.v9181021.com,www.071588.com,www.718877.com,bcbm10.com,6676ss.com,wwwhh221com,bet6447com,yinweiwei,sun449com,www.5689568.com,www.206789.com,ag81183,wwbo,@$SGS#@sogousearch%3A%2F%2Ft,www.941179.com,hg7431.com,www81bet365vip,www.ag88005.com,sb061,WWW.3088.COM,ys9998.com,www.245zh.com,15fhyl,bcbm3355,www.xingji007.com,wwwg96com,www.pp888.cc,帐号,www.53kkk.com,www.007ee.com,ggj2288.com,hg7543.com,330318446,yangwuben985,936l.com,5c5c5c最新入口,3744.com,63699.com,d2824.net,www.autoreconexpress.com,jingpinguochanzizaixianxianpaiyiben,hy6839.com,www.9667.com,www.kb9797.com,www.123ctCT.com,m.ks6632.com,h1432,qq122,ny630,563241,wwwbjn013com,www.shanghaidahu.com,cbkccc在线视频,www.44443955.com,http://www.mmtt33.link/,www.geyese.com,chinesezhongguodalu1819,www.zjyhsx.com,www.flt1688.com,ag9313.win,www.387888.com,wwwlhcbbscom,www.222eee.com,yb7414com,wwwmh99999com,www.js8zz.com,www.796170.com,WWW.DAYWIN.COM,www.94942949.com,jinshadc.com,www.szsi.gov.cn,dushenyulewangzhan,455596832@qq.com,766km.cn mnmmm.cn,lb501.com,7172.com,www.785678.com,7baicailuntan,www.hg2632.com,www.159656.com,wwwab1100com,4769cc,www.1987sao.com,www.jszx9.com,WWW.HY0095.COM,a1046215432,www.tyc959.com,www.1111209.com,nullgfx.com,www.btt619.com,www.308666.com|

www.yqqrsj.gov.cn,www.d0002.com,http://www.zxav6.xyz/?m,www.689js.com,www.006365.com,ddd42.com,93305x.com,www.0993.com,wwwg8172com,98kj.com,363000,240077com,wwwjinsha777com,yh4151.com,www.yh0448.com,www.98080.com,4148.com,343456.com,www.955wyt.com,hd8145.com,www.m.www64644.com,xhtd09com,www.444234.com,www.biolab21.com,ruifengduchangwangtouanquanma,ys5569.com,812355com,WWW.BET799.COM,www.44394.com,mv8c con,www5535com,3406.com,ks1788.vip,aomenlaolishiyulewangzhan,qyy5726com,wwwttlcp8net,youle772.com,qy1728.com,www.439.com,稳赢网站平台,www52977com,wwwt3338com,zj5588.com,www.784n,aozhoujinboguojijituan,www.34567u.cc,www.boma365.net,fbi008208,www.tsgzxgj.com,4866c52.com,45612,www.166585.cn,www3553110com,guanjichu,lh9823.com,www.21566.com,www.xpj393.com,wwwagent883399ycom,wwwzy0088com,xh7777.com,4444se.com,799799.com,www.98717m.com,17696E,WWW.BOXIN788.COM,wwwhg812com,urlshare,lgq1981,tingpan168,www.nb88fafa.com,8716.win,m.hg87528.com 聽 m.hg,gnwl@qq.com,www.213qq.com,290016867.com,www.7645t.com,www.374311.com,c1834196513,wwwwns38com,www.7891101.com,www.xj3311.com,100AV.COM,835xy最新网站 在线视频,www.959900777.net,www355543com,967bb,www111076com,www.WP887.COM,wengxixilie,www.66322.com,guoyuzichanpaizaixianguankan50ye,www.bmw-pi.com,amvip72,863167com,139888778@qq.com,pengzheng,www.619com,cui19911126,www.fcf666.com,6600248.com,www.fg378,xiaogaoyu2,635621672@qq.com,wwwrzxdzcom,klsp542,aini123,250bx.com,www.vipxpj.com,www.tk43667.com,zww0315,www.289118.com,2558383456,614662.com,wwwbm6561com,2264v.com,bjx1089,yibenzhidaogaoqingzaixianbukashipin,pln2293116,www.v8909.com,557171.com,041gan,67ok958,www.js126.com,www.crc11.com,236744com,xiang777,www.e8805.com,www.55588h.com,www.2232hu,aa336688,c2938359267,3w5c5c的最新地址,5797com,www67com,gdpncxj,y0909.com,ww351wwwcom,香港华财网,sezhongse.com,meimei,www.534cc.com,qq26993668,www21355com,00888zrcom,www.jing77222.com,www.9729.com,hg6918.com,,qwer77,aaa11122,www.163663.com,ag4986vip,wwwag976com,www.6005b.com,www.3838408.com,wwwtt626com,xintiao1,ag8921vip,8438.vip,sb2.24500zq.com,www.351471.com,www.jk766.com,www.bet8155.com,www.714.com,www.737122.cc,665347,www.yh956.com,www.204458.com|

永久网址:m9538.com,www.529898.com,WWWXPJ7655COM,www8086cccom,www.97cp567.com,www.b535.com,063801r.com,wwwle888ecom,1593f,hg4420.com,666888eee,2937330475,www5187333com,www.jdb3333.com,dbao02com,80809,lh1553.com,12rs001,www.7746.com,yq170.com,771881yh,www.15777007.com,www.jizz123.com,www.wexbiz.com,bw6868.com,7824.vip,55200com,9881888.com,www.20178.com,www.727iii,www.ag8283.com,sxl00com,1188vip,wwwcai16cpcom,www.00001.cc,www341111com,www.mg4379.vip,rrpp2,aa7682409,wwwcp450com,777790路COM,qifa895.com,sun0371,wan7428.com,agks9802com,ag1960com,www.22492.com,shen898,wwwsalonspcom,www.engbo8.com,www.yl845.com,www.selang5.com,wwwbet8750com,神马午夜不卡片,www.9968ii.com,www.8570.com,www8889vcom,www.97sese.com,xiaowei177.com,jinshavip01.com,by6692com,hs22.com,6060118,www.bwin69.net,www.8166msc.com,18060853322,wwwaavip15398889999com,chl428,lsy928,www56712com,www.y13.yyhaa.com,157209135,5360o,313788.com,abc321,www.500salon.com,www.wwwsharp,www.638932.com,www2018yhcom,6789gnet,wwwhyc777com,www665955com,13245634528,www47cc,www.ks6615.com,www.52jb,在吗,分享你个牛逼宅男网站https,wwwgdd399com,www.hd4212.com,www.g2421.com,www.niu.cn,mg4088.com,www.358fffff.cc,www.976848.com,www.88556692.com,27399,done88,www.2437.com,www.628451.com,www.7c188.com,qq1920,jsdc3377.com,www.093707,www.33774.com,www.205201.com,www.0577hr.com,www.9531311.com,www.jj0002.com,www.5448eee.com,www.xsj444.com,ag.420345.com,170edf.com,yabovip7404com,wwwwww-32139com,wwwsb0077com,www.pj9090.com,kannidushitouliaodongmanshipin,www.513111.com,www.fw978.com,www999hcw44com,www.342605.com,www.9419f.com,WWW.8995.COM,虎影院WWW.6782RR.,p3388,yh9574.com,www.adeliyulecheng.com,chuang55208,www.15772511633.com,www7789789com,www.9544df.com,kankansb.com,www224453com,WWW.662777.COM,www0077011com,wwwaihu8com,www.4455cc.com,bo500.com,www872aacom,hesht123,www.bbb809.comm,www.h8187.com,sbd835.com,www.086666.com,www39224com,taiyanghuiyuwang,www.t88788.com,www.880036.com,www.y888888.com,yf6688net,ag7774com,ks1196.vip,nycncom,www.m2201.com,xpj3393.com,www.77tk.com,gd2vip,WWW.AI78500.COM,ryc3.com,www.sese4567.com,zahx55,www.52977.com,js0328com,WWW.513456.COM,www.lu23.org,www.813.net,qq814745167,881887com|

h tt ps://erluo li.club/portal.p,www.n844.com,wwwc53935com,www.eee980.cim,nanrenatiantang2814,jbb266.cc,ag1710com,WWW.LISHI5.COM,www.447743.com,jianzi,www.sexx2005.com,558018com,hanhtho,woaisebowang,883364com,www.zhzylhh.com,hg3049com,www.406274.com,wwwokokcom,wwwhg8238com,bjj841com,citi777.com,yh7330.com,911bbb.com,www.111 kfc.com,ylz8899,liruimeinv@163.com,zd3956com,www.www.106msc.com,WWW.77137.CO,sunjianhao,xinu705.com,jiangjiao,yun9870,97色在色在线播放 192.157.201,wwwmgm77111com,agent.1012728.com,03911.com,oumeirichanguochanshouye,y3xr8w,www.pj159666.com,www.9679m.com,www.426773.com,569247563@qq.com,yb8332.com,www.3409.com,m.918ffu.com,www.md004.com,lg0709,yabo8351com,aobo19.com,www.3729.com,www.1650777.com,wwwzd3333com,www.wwe12394.com,www.108hh.com,wwwugc99com,www.046688.com,xuxufu,www.25822.com,814067com,www.chis.com.cn,www.videosalsa.com,fzh236222,www,yy48.com,www.aakk67.com,hg888448,kb5060com,06666dd.com,wwwhg39999com,www.rf62.com,www.3545.com,aa7369,lh1947.com,lehu8011com,wangzhiqiang,www.bc1177.com,www.jbb777.com,www.5466kk.cum,www.zuitennis.cn,bwinyz55,hg1642com,www.ttt255.com,keke45,qyy7827com,ren456456,大河报官网,www.v11.com,www.jd222.com,28ssk.com,yz333.com,www.809hlf.com,www34543955com,www.js30855.com,8081168com,www435111com,c080700w,www.5050010.com,hshyf888,fcww16,72568.com,www.ojue.cm,8649.com,wwwhj0022com,www.165333.com,682222.com,15777com,13638com,rd78.com,www.326dd.com,cui3368897,www.543004.com,495888.com,mkk5com在线电影,wwwxpjdc538com,k66.com,www988787com,362914,ssnh1,www.hp7667.com,90188.com,805557com,www.pj7288.com,2835tcom,www.990805.com,2019午夜福利4000,4hu最新2019址,bmw8518com,www.38456.com bsb.baidu.com,bomao445.com,www823000com,www.59570.com,www.95zz009.com,xiaoqitonzi,www.6633.com,wwwyh4353com,99181.com,www.03jsc.com,www.haole77.com,www250136com,www.77751.COM,cp8471com,www.dasan8c.com,www70688com,3333740.com,www.jsylc0177.com,WWW.JS636.COM,www.7769.sx,c20180091,www.376181.com,kpd122.coom,www.j0111.net,辉哥手机图库区,www.bs0073.com,www.866msc.com,5741666com,1987504498,www.riripacom.com,www.78555k.com,69bj美国在线69bjcom,15868903319,www.jjj222.com,ag81307,www.www.9594.com,qifa611.com,WWW.25580.COM,ljz334,35898w.com|

以上会员名单排名不分前后

相关文档

高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件2 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件11 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件7 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件10 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件16 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件9 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件6 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件14 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件1 苏教版选修11
高中数学 第二章 圆锥曲线与方程 2.2.2 椭圆的几何性质课件3 苏教版选修11
学霸百科
58219280文学网 582192801php网站 582192802jsp网站 582192803小说站 582192804算命网 582192805占卜网 582192806星座网